This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Rheumatology News 2/2019 Czech edition

Originální název:
Rheumatology News Czech edition

Datum vydání: 10/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Ve druhém čísle prvního ročníku časopisu Rheumatology News najdete dva přehledové články od prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc., jeden o detrakci léčby u revmatoidní artritidy, druhý o glukosamin sulfátu v léčbě osteoartrózy, dále přinášíme shrnutí nových klasifikačních kritérií EULAR/ACR pro systémový lupus erythematodes od MUDr. Marty Olejárové, CSc., a text zabývající se využitím magnetické rezonance u jedinců v preklinickém stadiu revmatoidní artritidy od MUDr. Márie Filkové, Ph.D. Číslo uzavírá ohlédnutí za slapským sympoziem z pera prof. MUDr. Ladislava Šenolta, Ph.D.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Mária Filková, Ph.D., MUDr. David Suchý, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wekamemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Simona Smithová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2571-4279 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23636Partneři projektu