This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Rheumatology News 1/2022 Czech edition

Originální název:
Rheumatology News Czech edition

Datum vydání: 08/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V editorialu tohoto čísla  prof. Pavelka zmiňuje osteoartrózu jako nejčastější kloubní onemocnění a komplikace symptomatických studíí na toto téma. Hovoří také o termínu a mechanizmu účinku SYSADOA a věnuje se psoriatické artritidě. Připomíná rovněž možnosti biologické léčby prostřednictvím biosimilárních preparátů. Navazují podrobně zpracovaný přehledový článek o krystalickém glukosaminu sulfátu s doporučeními pro jeho použití v běžné klinické praxi a review věnující se novinkám v oblasti biosimilárních léků. Závěrečný příspěvek představuje shrnutí praktických poznámek týkajících se léčby psoriatické artritidy s tím, že lékaři by měli postupovat dle doporučení EULAR, ale zároveň si být vědomi ekonomické náročnosti léčby.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz ¦ IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Mária Filková, Ph.D., MUDr. David Suchý, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wekamemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2571-4279, ISSN (on-line vydání): 2694-7420
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23636Partneři projektu