This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Rheumatology News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Rheumatology News Czech edition

Datum vydání: 11/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní obsáhlý článek tohoto čísla vás seznámí s doporučeními Americké koleje revmatologů pro očkování proti covidu-19 u pacientů s revmatickými a muskuloskeletálními onemocněními. Následující příspěvek je věnován faktorům ovlivňujícím morbiditu a mortalitu u pacientů s revmatickými zánětlivými chorobami spojenými s covidem-19. České i zahraniční zkušenosti s biosimilárním adalimumabem jsou předmětem závěrečného příspěvku, a to jak data z klinických studií, tak poznatky z běžné klinické praxe.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ Tel.: +420 778 476 475

E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz ¦ IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Členové redakční rady: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Mária Filková, Ph.D., MUDr. David Suchý, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wekamemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Židoňová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2571-4279, ISSN (on-line vydání): 2694-7420
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23636Komerce

Partneři projektu