This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Rheumatology News 1/2019 Czech edition

Originální název:
Rheumatology News Czech edition

Datum vydání: 06/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Důvodem pro vznik nového periodika byl dynamický vývoj revmatologie a příbuzných specializací. První číslo přináší review o biologické léčbě pacientů, kteří při ní již dříve prodělali závažnou infekci. Zamýšlí se nad možností trvalé remise u revmatoidní artritidy. Další přehledový článek se věnuje srovnání psoriatrické artritidy s ankylozující spondylitidou v otázce rozsáhlejšího mikropoškození a hojení entezí. Zahraniční zkušenosti přinášejí doporučení Britské evmatologické společnosti týkající se bezpečného podávání DMARDs.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D., MUDr. Mária Filková, Ph.D., MUDr. David Suchý, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wekamemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2571-4279 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23636Partneři projektu