This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Renal Cancer News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Renal Cancer News Czech edition

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatnéTiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wekamemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Ema Potužníková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně ¦ 11. ročník ¦ ISSN (tisk): 1804-5871, (on-line): 2694-7234
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19755

CZ2104017144/04/2021Partneři projektu