This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Renal Cancer News 1/2012 Czech edition

Originální název:
Renal Cancer News Czech edition

Datum vydání: 01/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V příspěvcích tohoto čísla se dočtete o algoritmech léčby mRCC, o výsledcích studií s axitinibem, kazuistika pak popisuje léčbu mRCC sunitinibem.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.,
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 3. ročník / ISSN 1804-5871 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19755Partneři projektu