This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Renal Cancer News 1/2011 Czech edition

Originální název:
Renal Cancer News Czech edition

Datum vydání: 05/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Postavení operační léčby mRCC se věnuje první příspěvek, další pak informují o současném managementu světlobuněčného RCC, o optimalizaci léčby cílenou terapií, abstrakt pak multicentrické studii EFFECT.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.,
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc Redakce: PhDr. Hana Kaiserová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-5871 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19755Partneři projektu