This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Psoriasis News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Psoriasis News Czech edition

Datum vydání: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V květnovém čísle časopisu Psoriasis News jsme pro vás připravili přehledový článek, studii, kazuistiku a zprávu z kongresu.V prvním review vás MUDr. Simona Tivadar seznámí s pohledem dermatologa na psoriatickou artritidu, jejíž léčba sice spadá do péče revmatologa, nicméně úkolem dermatologů je včas stanovit její diagnózu. Následující příspěvek doc. MUDr. Spyridona Gkalpakiotise, Ph.D., MBA se věnuje apremilastu ve studii ESTEEM 2 a v reálné klinické praxi, tento přípravek je první molekulou ve formě tablet spadající do moderní cílené terapie. MUDr. Jan Hugo popisuje zajímavý případ pacienta s těžkou formou psoriázy a toxonutrivní hepatopatií. Dočtete se o účinnosti apremilastu v tomto případě a o jeho dopadu na hepatopatii pacienta. V závěrečném článku vám MUDr. Viktor Palla přiblíží novinky z podzimního kongresu EADV.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.;
MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.; MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA; MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.; doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.;
MUDr. Martin Tichý, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN 2570-6446 ¦ Registrováno pod evidenčním
číslem MK ČR E 22558Partneři projektu