This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 2/2021 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V úvodu říjnového čísla se doc. Büchler zamýšlí nad současnou léčbou kastračně senzitivního karcinomu prostaty a navazuje shrnutím výsledků a indikací léčby enzalutamidem. Kazuistika pak popisuje případ polymorbidního pacienta s diseminovaným karcinomem prostaty, u něhož již po první sérii kabazitaxelu došlo k výraznému zlepšení klinického stavu, rychlé regresi symptomů nemoci, zlepšení kvality života a jistě i prodloužení clkového přežití.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | IČ: 27656524
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2× ročně ¦ 8. ročník | ISSN (tisk): 1805-8728, ISSN (on-line): 2694-734X ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Partneři projektu