This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 04/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodním slovem prvního čísla roku 2021 časopisu Prostate Cancer News vás provede MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Článek s názvem Benefit časného zahájení léčby u pacientů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty si pro vás připravila MUDr. Hana Perková. V časopisu dále najdete článek MUDr. Tomáše Svobody, Ph.D., který se věnuje metastatickému hormonálně senzitivnímu karcinom prostaty (mHSCP) a tomu, co je nového a jaké je postavení současných preparátů ARTA. Časopis pak uzavírá MUDr. Miroslav Hodek, Ph.D., který se zaměřil na optimální sekvenci abirateron acetátu a enzalutamidu u metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | IČ: 27656524
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 7. ročník | ISSN (tisk): 1805-8728, ISSN (on-line): 2694-734X ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Partneři projektu