This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Prostate Cancer News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Prostate Cancer News Czech edition

Datum vydání: 01/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní přehledový článek tohoto čísla seznamuje s výsledky nových studií při použití enzalutamidu v léčbě pacientů metastatickým kastaračně senzitivním karcinomem prostaty. Další review je věnováno problematice terapie metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Následující studie se zabývá doporučeními studie CARD v otázce sekvenční léčby mCRPC, stejně jako kazuistika obsažená v tomto čísle. Poslední z přehledových článků přináší informace o kabazitaxelu, který prodlužuje OS u pacientů s mCRPC po terapii docetaxelem.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr. Běla Malinová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz , Veronika Lazarová
Jazykové redaktorky: Mgr. Simona Smithová, PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 7. ročník / ISSN 1805-8728 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21012Komerce

Partneři projektu