This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO News 01/2024

Originální název:
PragueONCO News

Datum vydání: 04/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Každoročně je první číslo PragueONCO News věnováno lednovému kongresu PragueONCO. Nejinak je tomu i letos. Dění v sekci o karcinomu děložního hrdla shrnuje dr. Kocián, o karcinomu prsu referuje dr. Bielčiková. Jednání o lokalizovaném karcinomu rekta a karcinomu podjaterní krajiny bedlivě sledoval dr. Němeček, o dění v sekci „Uroonkologie – rizikové formy karcinomu prostaty“ informuje doc. Čapoun a v sekci „Hot news v imunoonkologii a precizní medicíně“ dr. Křížová. Plicní sekce poskytla ucelený přehled neadjuvantní léčby NSCLC a výsledků stěžejních klinických studií k léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu s targetabilními alteracemi – referuje dr. Zemanová. Novinky v onkologickém výzkumu v České republice shrnuje prof. Büchler. Tradiční součástí PragueONCO jsou i minikolokvia. Dr. Reifová připravila zprávu o minikolokviu firmy Eli Lilly ČR „Verzenios – co nám říkají data ze studií MONARCH 3 a monarchE“ a doc. Záleský o satelitním sympozium firmy Accord o roli androgen deprivační terapie, zejména relugolixu v terapii karcinomu prostaty. Jednání paliativní sekce shrnuje dr. Aschermannová. V závěru vzpomíná prof. Tesařová na Pavlu Tichou, pacientku s karcinomem prsu, která založila neziskovou organizaci Amelie, jež už nezištně pomohla s psychickými a sociálními problémy stovkám onkologických pacientů.Tiráž

Pořadatel a organizátor kolokvia a vydavatel PragueONCO NEWS:

We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2 | E-mail: info@wemakemedia.cz | Web: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze a archiv předešlých vydání jsou dostupné na: www.worldmednet.cz

ISSN (press): 1804-8579 | ISSN (on-line): 2694-9555 | Registrováno pod evidenčním číslem: MK ČR E 23501

Prezident kolokvia:
prof. MUDr. L. Petruželka

Vědecký sekretář:
CSc. prof. MUDr. P. Tesařová, CSc.

Organizační výbor:
MUDr. S. Argalácsová, Ph.D. | MUDr. A. Aschermannová | MUDr. J. Barkmanová | prof. MUDr. T. Büchler, Ph.D. | prof. MUDr. D. Cibula, CSc. | prof. MUDr. T. Eckschlager, CSc. | prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D. | Assoc. Prof. F. Janku, MD, PhD  | MUDr. I. Krajsová, MBA | prof. MUDr. Z. Krška, DrSc. | MUDr. Ľ. Křížová | MUDr. M. Matějů, Ph.D. | MUDr. M. Pála, Ph.D., MBA | prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. | prof. MUDr. V. Soukup, Ph.D. | prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. | PhDr. D. Škochová, MBA  | MUDr. J. Špaček, Ph.D. | prof. MUDr. R. Špíšek, Ph.D. | prof. MUDr. P. Tesařová, CSc. | Bc. M. Tůmová | doc. MUDr. M. Vočka, Ph.D. | doc. MUDr. J. Votruba, Ph.D. | MUDr. P. Zemanová | doc. MUDr. M. Zemanová, Ph.D.Partneři projektu