This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO News 01/2023

Originální název:
PragueONCO News

Datum vydání: 04/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Jarní vydání novin PragueONCO News přehledně shrnuje proběhlé lednové mezioborové onkologické kolokvium a připomíná přednášky, které na něm zazněly.Tiráž

Prezident kolokvia: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. | Vědecký sekretář: prof. MUDr. P. Tesařová, CSc.

Organizační výbor:
MUDr. A. Aschermannová | MUDr. J. Barkmanová | prof.  MUDr. T. Büchler, Ph.D. | prof. MUDr. D. Cibula, CSc. | prof. MUDr. T. Eckschlager, CSc. | prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., MHA | prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc. | Assoc. Prof. F. Janku, MD, PhD | MUDr. I. Krajsová, MBA | prof. MUDr. Z. Krška, DrSc. | doc. MUDr. E. Křepela, CSc. | MUDr. Ĺ. Křížová | MUDr. J. Mališ | MUDr. M. Matějů, Ph.D. | MUDr. M. Pála, Ph.D., MBA | doc. MUDr. D. Pavlišta, Ph.D. | prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. | PhDr. D. Škochová, MBA | MUDr. J. Špaček, Ph.D. | prof. MUDr. R. Špíšek, Ph.D. | prof. MUDr. P. Tesařová, CSc. | Bc. M. Tůmová | MUDr. M. Vočka, Ph.D. | doc. MUDr. J. Votruba, Ph.D. | doc. MUDr. M. Zemanová, Ph.D.

Organizátor kolokvia a vydavatel PragueONCO NEWS: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2 | E-mail: info@wemakemedia.cz | Web: www.wemakemedia.cz

Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz
ISSN (press): 1804-8579 | ISSN (on-line): 2694-9555 | Registrováno pod evidenčním číslem: MK ČR E 23501Partneři projektu