This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO News 01/2011

Originální název:
PragueONCO News

Datum vydání: 04/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: češtinaAnotace

Jarní vydání novin PragueONCO News přehledně shrnuje proběhlé lednové mezioborové onkologické kolokvium a připomíná přednášky, které na něm zazněly.Tiráž

Prezident kolokvia: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. P. Tesařová, CSc.

Organizační výbor:
MUDr. J. Barkmanová, prof. MUDr. D. Cibula, CSc., prof. MUDr. J. Daneš, CSc., Z. Dlouhá, prof. MUDr. T. Hanuš, DrSc., doc. MUDr. B. Konopásek, CSc., MUDr. I. Krajsová, prof. MUDr. Z. Krška, CSc., doc. MUDr. M. Kubecová, Ph.D., Ph.D., MUDr. J. Mališ, prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc., PhDr. K. Moravcová, prof. MUDr. P. Pafko, DrSc., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc., MUDr. J. Prausová Ph.D., MBA, prof. MUDr. J. Starý, DrSc., doc. MUDr. P. Tesařová, CSc., prof. MUDr. M. Trněný, CSc., Bc. M. Tůmová

Organizátor kolokvia a vydavatel PragueONCO NEWS: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz
ISSN (press): 1804-8579 | ISSN (on-line): 2694-9555 | Registrováno pod evidenčním číslem: MK ČR E 23501Partneři projektu