This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO Journal 2020

Originální název:
PragueONCO Journal

Datum vydání: 01/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 80

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

PragueONCO Journal vychází pravidelně ke každému pražskému mezioborovému onkologickému kolokviu. I letošní obsahuje vedle úvodních slov prezidenta a vědeckého sekretáře kolokvia také seznam zahraničních účastníků. Stěžejním obsahem jsou abstrakta přednášek ze všech sekcí: hlavní lékařské, paralelní lékařské a palitativní. Součástí jsou i abstrakta sekce posterové.




Tiráž

Prezident kolokvia: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. P. Tesařová, CSc.

Organizační výbor:
MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Jaroslava Barkmanová, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., Assoc. Prof. Filip Janku, MD, PhD, MUDr. Ivana Krajsová, MBA, prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., MUDr. Josef Mališ, MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA, doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., PhDr. Dagmar Škochová, MBA, prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D., prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Bc. Michaela Tůmová, MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. | IČO: 276 566 24
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
tel.: +420 778 476 475 | e-mail: info@wemakemedia.cz | web: www.wemakemedia.cz
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Simona Smithová, Bc. Michala Zavadilová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
ISBN (Print): 978-80-87339-61-9 | ISBN (On-line): 978-80-87339-95-4 | ISSN (Print): 1804-22529 | ISSN (On-line): 2694-9784

Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.



Partneři projektu