This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO Journal 2012

Originální název:
PragueONCO Journal

Datum vydání: 01/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 84

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: češtinaAnotace

PragueONCO Journal vychází pravidelně ke každému pražskému mezioborovému onkologickému kolokviu. I letošní obsahuje vedle úvodních slov prezidenta a vědeckého sekretáře kolokvia také seznam zahraničních účastníků. Stěžejním obsahem jsou abstrakta přednášek ze všech sekcí: hlavní lékařské, paralelní lékařské a palitativní. Součástí jsou i abstrakta sekce posterové.Tiráž

Prezident kolokvia: prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. P. Tesařová, CSc.

Organizační výbor:
MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Jaroslava Barkmanová, prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., Zdeňka Dlouhá
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc., MUDr. Ivana Krajsová, MBA, prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., MUDr. Josef Mališ, prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., PhDr. Karolína Moravcová, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., Bc. Michaela Tůmová, prim. MUDr. Jiří Votruba, doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph. D.

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. | IČO: 276 566 24
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
tel.: +420 778 476 475 | e-mail: info@wemakemedia.cz | web: www.wemakemedia.cz
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Simona Smithová, Bc. Michala Zavadilová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
ISBN (Print): 978-80-87339-61-9 | ISBN (On-line): 978-80-87339-95-4 | ISSN: 1804-2252

Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.Partneři projektu