This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

PragueONCO Journal 2021

Originální název:
PragueONCO Journal

Datum vydání: 01/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 60

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

PragueONCO Journal vychází pravidelně ke každému pražskému mezioborovému onkologickému kolokviu. I letošní obsahuje vedle úvodních slov prezidenta a vědeckého sekretáře kolokvia také seznam zahraničních účastníků. Stěžejním obsahem jsou abstrakta přednášek ze všech sekcí: hlavní lékařské, paralelní lékařské a palitativní. Součástí jsou i abstrakta sekce posterové.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství:
We Make Media, s. r. o. | IČO: 276 566 24

Jednatelka:
MUDr. Ivana Kaderková

Adresa:
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
tel.: +420 778 476 475 | e-mail: info@wemakemedia.cz
web: www.wemakemedia.cz

Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka:
PhDr. Jana Vytlačilová

Jazykové redaktorky:
Mgr. Michala Zavadilová
PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava:
We Make Media, s. r. o.

ISBN (tisk): 978-80-88400-08-0 | ISBN (on-line): 978-80-88400-09-7
ISSN (tisk): 1804-225 | ISSN (on-line): 2694-9784

Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy.Partneři projektu