This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 4/2021 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Poslední číslo roku 2021 časopisu Podpůrná léčba opět nabízí řadu zajímavých článků. První z nich se věnuje antiemetické profylaxi a tomu, na co nezapomínat, a sepsal ho pro Vás MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D. V dalším se pak doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA, věnoval aktuálním doporučeným opatřením v prevenci radiační dermatitidy. Článek s názvem Obstipace vyvolaná opiody – naloxegol si pro Vás připravila MUDr. Dana Vondráčková. O tom, kdy využít ESA a substituci železa u onkologické pacienta, psal prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., který pak číslo zakončil společně s Mgr. Simonou Šípovou, MBA, článkem pojednávajícím o vedení péče o onkologické pacienty v prvním roce doby covidové.hází v prosinci 2021.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: Mgr. Michala Židoňová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

3. ročník, č. 4, vychází v prosinci 2021 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu