This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 3/2021 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: češtinaAnotace

V zářijovém čísle časopisu Podpůrná léčba je několik článků o podpůrných metodách vyžadujících doplatek pacienta. K zajímavým tématům patří péče o nehty u nemocných podstupujících onkologickou terapii, či aplikace růstových faktorů erytropoezy, která představuje jednu z možností řešení anémie. Se zkušenostmi se systémovou enzymoterapií v léčbě lymfedému se se čtenáři podělí autorka následujícího příspěvku. Radiační toxicita při radioterapii karcinomu prostaty a použití SpaceOAR Hydrogelu, které je snadno zvládnutelné pro zkušeného urologa s patřičným přístrojovým vybavením, je předmětem následujícího článku. Dočtete se také o použití memantinu u pacientů podstupujících radioterapii mozku. Závěrečná kazuistika pak seznamuje s aplikací pegfilgrastimu u pacientky s karcinomem prsu.
Tiráž

Podpůrná léčba

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

3. ročník, č. 3, vychází v září 2021 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu