This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 2/2024 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 06/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V prvním prezentovaném článku se Vilma Vranová se věnuje problematice serotoninového syndromu a interakcím inhibitorů protonové pumpy. Marek Hakl představuje tapentadol-hydrochlorid jako opioid, který působí agonisticky na μ opioidních receptorech a zároveň ovlivňuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Díky tomuto duálnímu principu účinku má nízký výskyt nežádoucích účinků a dobrý efekt i v léčbě neuropatické bolesti, s výhodou je schopen pokrýt i neuropatickou komponentu nádorové bolesti. První zkušenosti s nízkoúrovňovou laserovou terapií v prevenci a léčbě orální mukozitidy představuje Romana Drápalová. V posledním příspěvku shrnují Adéla Vlasáková a Jakub Kletečka možnosti a výhody moderních krycích materiálů v péči o PICC u onkologických a hematoonkologických pacientů.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÉ REDAKTORKY: PhDr. Alena Palčová, Mgr. Petra Schmidová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

6. ročník, č. 2 vychází v červnu 2024 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu