This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 2/2022 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 05/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Květnové vydání časopisu přináší obsáhlý článek zabývající se možnostmi prevence poškození reprodukčních funkcí onkologických pacientek v souvislosti s chemoterapií. Otázce výživy a indikací k sippingu u onkologických pacientů jako nutričně ohrožené skupiny se věnuje další příspěvek. Pohled radioterapeuta na možnosti prevence radiodermatitidy nabízejí autoři následujícího článku. Zkušenosti s centrálními žilními katétry a doporučení pro jejich použití jsou obsahem článku o žilních vstupech. Užitečné informace naleznete také v závěrečném příspěvku o léčbě průlomové bolesti, zaměřeném především na správnou kombinaci opioidů.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová, MBA
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
4. ročník, č. 2, vychází v květnu 2022 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Komerce

Partneři projektu