This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 4/2020 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V úvodním slově se Mgr. Simona Šípová zamýšlí nad otázkami, které přináší současná epidemická situace. Další příspěvek je věnován nutriční podpoře u nemocných s karcinomem pankreatu, která může přispívat k udržení nutričního stavu těchto pacientů, a tím také k podmínkám pro aplikaci chemoterapie. Následující článek se věnuje významu sippingu u onkologických pacientů, který může spolu s pestrou stravou podstatně zlepšit celkový stav pacienta, kvalitu jeho života a zvýšit toleranci k onkologické léčbě. Dále se dočtete o možnostech řešení periferní neuropatie, která je častou nežádoucí komplikací při podávání chemoterapeutik a o významu chůze jako vhodného prostředku pro realizaci pohybové aktivity pacientů s onkologickým onemocněním.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

2. ročník, č. 4, vychází v prosinci 2020 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu