This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Sesterna 03/2019

Originální název:
Sesterna

Datum vydání: 09/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 52

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Podzimní číslo časopisu přináší opět řadu inspirace – pro práci i pro volný čas. V sekci Z oboru odpoví mimo jiné na to, proč neodmítat očkování nebo jestli jsou lepší biologická, nebo biosimilární léčiva. Z psychohygienických témat přišel tentokrát na řadu stres a nutnost jeho účinného zvládání. Věnovali jsme se i zdravé stravě a ukázali si, který olej je nejvhodnější, když už chceme pokrmy smažit. Právník nás seznámil s novinkami týkajícími se osobního bankrotu… Ale Sesterna nabízí jako vždy mnohem víc…Tiráž

Vydává: We Make Media, s. r. o., www.wemakemedia.cz

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková

Redakce: PhDr. Zuzana Selementová

Korektury: PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce
We Make Media, s. r. o.
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 778 476 475
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafika: Helena Petrovová

Inzerce: info@wemakemedia.cz, tel.: +420 778 476 475

Objednávky časopisu
Čtvrtletník Sesterna je zdarma distribuován na vybraná zdravotnická zařízení v České republice. Další zájemci z řad nelékařských zdravotnických pracovníků si mohou časopis objednat na adrese redakce. Cena předplatného je 240 Kč za 4 čísla časopisu. Pro instituce je cena předplatného 480 Kč za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Toto číslo vychází v září 2019.

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E19681

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinakPartneři projektu