This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Sesterna 04/2018

Originální název:
Sesterna

Datum vydání: 12/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 52

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

S koncem roku vyvstávají otázky týkající se například konzumace alkoholu, předsevzetí do dalšího roku (která se nejčastěji týkají diet či sportovních aktivit) či témata spojená se zimní sezonou – plesy a infekční onemocnění. Zimní vydání časopisu Sesterna zahrnuje odpovědi na všechny tyto otázky a navíc přidává vhled do povolání porodních asistentek, praktické rady při úřední změně jména dítěte nebo shrnutí změn, které přinesla nová pravidla zdravotnické dokumentace. Sesterna toho samozřejmě i tentokrát přinesla mnohem víc…Tiráž

Vydává: We Make Media, s. r. o., www.wemakemedia.cz

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková

Redakce: PhDr. Zuzana Selementová

Korektury: PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce
We Make Media, s. r. o.
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 778 476 475
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafika: Helena Kočandrlová

Inzerce
Judita Vogelová
j.vogelova@wemakemedia.cz
tel.: +420 777 745 646

Objednávky časopisu
Čtvrtletník Sesterna je zdarma distribuován na vybraná zdravotnická zařízení v České republice. Další zájemci z řad nelékařských zdravotnických pracovníků si mohou časopis objednat na adrese redakce. Cena předplatného je 240 Kč za 4 čísla časopisu. Pro instituce je cena předplatného 480 Kč za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Toto číslo vychází v prosinci 2018.

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E19681

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinakPartneři projektu