This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Sesterna 03/2011

Originální název:
Sesterna

Datum vydání: 09/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Podzimní číslo časopisu sesterna přináší pohled na historii povolání zdravotní sestry. Milada Murdychová se narodila za první republiky a v rozhovoru zavzpomínala na svou profesní kariéru od okupace po společenské proměny v roce 1989. Podrobně jsme představili, jak vypadalo povolání zdravotních sester v 60. letech 20. století, jak se stravovali pacienti v polovině 19. století nebo jakými změnami prošel úbor zdravotních sestřiček. Nechybí ani exkurz do technického vybavení nemocnic v proměnách času.Tiráž

Vydává
We Make Media, s. r. o.
www.wemakemedia.cz

Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková

Šéfredaktorka: Bc. Michaela Tůmová

Redakční rada
Ing. Bc. Irena Kouřilová (Pejznochová)
Eva Červinková
PhDr. Karolina Moravcová, RS

Manažerka časopisu
Mgr. Marta Novotná
m.novotna@wemakemedia.cz

Redakce: PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3
tel.: +420 274 003 333
fax: +420 274 003 330
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafika: Martin Mužka

Inzerce
Judita Vogelová
j.vogelova@wemakemedia.cz
tel.: +420 274 003 335

Objednávky časopisu
Čtvrtletník Sesterna je zdarma distribuován na vybraná zdravotnická zařízení v České republice. Další zájemci z řad nelékařských zdravotnických pracovníků si mohou časopis objednat na adrese redakce za úhradu poštovného ve výši 100 Kč za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!Partneři projektu