This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Sesterna 01/2019

Originální název:
Sesterna

Datum vydání: 03/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 56

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Jarní vydání časopisu Sesterna shrnula dění na 10. reprezentačním plese zdravotních sester Sestry na sál! a rozhovor s vítězkou soutěže Sestra sympatie 2018 Petrou Verčík, které ten večer na pražském Žofíně patřil. Dále můžete nahlédnout pod pokličku práce sestry na neurologii, dočtete se o aktuálních tématech, která se probírala na 10. ročníku pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO, načerpáte informace o biologické léčbě, vitaminu D či o správné péči o bolavé klouby. Nechybějí tipy na to, jak rozvíjet empatii a mnoho dalšího.Tiráž

Vydává: We Make Media, s. r. o., www.wemakemedia.cz

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková

Redakce: PhDr. Zuzana Selementová

Korektury: PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce
We Make Media, s. r. o.
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 778 476 475
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafika: Helena Kočandrlová

Inzerce
Judita Vogelová
j.vogelova@wemakemedia.cz
tel.: +420 777 745 646

Objednávky časopisu
Čtvrtletník Sesterna je zdarma distribuován na vybraná zdravotnická zařízení v České republice. Další zájemci z řad nelékařských zdravotnických pracovníků si mohou časopis objednat na adrese redakce. Cena předplatného je 240 Kč za 4 čísla časopisu. Pro instituce je cena předplatného 480 Kč za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Toto číslo vychází v březnu 2019.

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E19681

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Foto: Shutterstock, není-li uvedeno jinakPartneři projektu