This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 1/2021 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 03/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

První příspěvek tohoto čísla se zabývá využitím růstových faktorů granulopoezy v adjuvantní terapii karcinomu prsu, následují konkrétní zkušenosti s použitím radioterapie a předcházení jejích nežádoucích účinků, k nimž patří zejména radiační dermatitida. Karcinomu prsu je věnován i další článek, konkrétně ovlivnění „hot flashes“ u hormonálně léčených pacientek. Preventivním využitím denosumabu u pacientů s metastatickým postižením skeletu se zabývá následující příspěvek. S lymfodrenáží jako důležitou součástí fyzioterapie u lymfedému v oblasti horní končetiny po komplexní léčbě karcinomu prsu seznamuje další článek. Závěrečný příspěvek vysvětluje rozdíl mezi fentanylem a buprenorfinem v transdermální aplikaci při chronické bolesti.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.,
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

3. ročník, č. 1, vychází v březnu 2021 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu