This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 3/2019 Czech edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 09/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Zářijové vydání přináší review na téma komplikovaných nádorových kožních lézí, další se týká aplikace prebiotik a probiotik v podpůrné léčbě onkologických onemocnění, navazují na ně doporučení pro jejich užití
Tiráž

Podpůrná léčba

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.,
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová,
Mgr. Simona Smithová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
1. ročník, č. 3, vychází v září 2019 | ISSN 2571-2438 | registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu