This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pain News 2/2011 Czech edition

Originální název:
Pain News Czech edition

Datum vydání: 04/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První příspěvek seznamuje s projektem PARMA (Pain Relief Management) představeným na Brněnských onkologických dnech, aktuální informace o 3. paliativním semináři konaném v rámci onkologického kolokvia PragueONCO přináší další článek, o rozdílech v účinnosti a bezpečnosti mezi bukální tabletou fentanylu a oxykodonem se dozvíte v závěrečném abstraktu publikovaném recentně v časopise Anesthesia and Analgesia.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. | Členové redakční rady: MUDr. Marek Hakl, Ph.D., MUDr. Jan Lejčko, MUDr. Petr Lokaj,
MUDr. Gabriela Pazdrová, prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Samuel Vokurka,
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Vychází 3x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-7033 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19866Partneři projektu