This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pain News 1/2012 Czech edition

Originální název:
Pain News Czech edition

Datum vydání: 10/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle naleznete výsledky neintervenční studie zkoumající léčbu průlomové bolesti Lunaldinem, následují dvě kazuistiky popisující použití fentanylu a poslední příspěvek informuje o seminářích pro onkologické pacienty.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová,
Bc. Kateřina Homrová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-7033 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19866Partneři projektu