This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Pain News 1/2011 Czech edition

Originální název:
Pain News Czech edition

Datum vydání: 01/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V prvním čísle nového časopisu najdete abstrakty převzaté z publikací J Support Oncol a Cancer týkající se použití fentanylových bukálních tablet v léčbě průlomové bolesti. Přehledový článek přináší současný pohled na léčbu bolesti u onkologických pacientů, novým možnostem její neinvazivní léčby je věnován poslední příspěvek.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. | Členové redakční rady: MUDr. Marek Hakl, Ph.D., MUDr. Jan Lejčko, MUDr. Petr Lokaj,
MUDr. Gabriela Pazdrová, prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Samuel Vokurka,
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Redakce: PhDr. Hana Kaiserová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 3x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-7033 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19866Partneři projektu