This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Paediatric News Czech edition

Datum vydání: 11/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodem prvního vydání nového časopisu Paediatric News, které vyšlo v listopadu 2020, vás provede MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, a prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., jenž také sepsal článek o pediatrickém covidu-19, epidemiologii, patogenezi a klinickém průběhu tohoto onemocnění. Také MUDr. Jan David, Ph.D., se věnoval tomuto onemocnění a s kolegy připravil článek o vlivu první vlny pandemie covidu-19 na pediatrickou péči v České republice. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, se pak věnovala očkování dětí v době epidemie covidu-19. MUDr. Marcela Křížová se ve svém článku zabývala péčí o novorozence SARS-CoV-2 pozitivní matky. Časopis zakončila historička umění Juliana Boublíková-Jahnová s článkem pojmenovaným Morová epidemie a její odraz v díle slavného barokního malíře.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. | Členové redakční rady: MUDr. Darina Aleksijević, MUDr. Dana Černá, MUDr. Eva Dortová,
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.,
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jiří Strnadel, MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 1. ročník ¦ ISSN (print): 2695-0847, ISSN (on-line): 2695-0855

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 24052Komerce

Partneři projektu