This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Paediatric Endocrinology News 2/2019 Czech edition

Originální název:
Paediatric Endocrinology News Czech edition

Datum vydání: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Listopadové vydání přináší informace z letošního kongresu ESPE ve Vídni se zdůrazněním nepřehlédnutelných úspěchů českých lékařů. Kazuistiky se věnují poruchám růstu a opožděné a nepostupující pubertě u dívek. Oblíbená rubrika Medicína a umění nás tentokrát zavede na zámek Ambras, v jehož sbírkách se nacházejí obrazy dokumentující vrozenou generalizovanou hypertrichózu.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. | Členové redakční rady: MUDr. Darina Aleksijević, MUDr. Dana Černá, MUDr. Eva Dortová,
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Olga Magnová, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D.,
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., MUDr. Jiří Strnadel, MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 2336-4017 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21681Partneři projektu