This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Nutrition News 2/2021 Czech edition

Originální název:
Nutrition News Czech edition

Datum vydání: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDF Objednat předplatné


Anotace

V úvodníku tohoto čísla Nutrition News se doc. Pavel Kohout zamýšlí nad historií klinické výživy v posledních 40 letech, během nichž se stala důležitým oborem klinické medicíny s licencí České lékařské komory. Zdůrazňuje její roli v mezioborové spolupráci a významnou úlohu nutričních terapeutů. V článku Změny distribuce a objemu celkové tělesné tekutiny, extracelulární a intracelulární tekutiny v průběhu redukčního režimu u obézních žen se čtenáři seznámí s výsledky studie z r. 2020 zaměřené na fenomén hyperhydratace obézních žen. Prokázala, že redukční režim vede ke snížení celkové tělesné hmotnosti i tukové hmoty, a to bez poklesu aktivní tělesné hmoty, ale naopak s jejím vzestupem. První část článku s názvem Sarkopenie a hodnocení nutričního stavu ve světle nových dg. kritérií – je BIA využitelná? se zaměřila na nová diagnostická kritéria podvýživy pracovní skupiny The Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) a nutriční screeningy. Zdůraznila význam těchto screeningů a kritérií malnutrice pro pacienty ohrožené podvýživou a sarkopenií v seniorské populaci. Aktuální informace z XXXVII. mezinárodní kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP), pořádaného v září 2021 v Hradci Králové, jehož přenášky a postery byly věnovány hlavnímu tématu – Klinické výživě a metabolizmu jako mostu mezi obory medicíny – přináší poslední příspěvek tohoto čísla.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika / IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Recenzovaný časopis ¦ Vychází 2x ročně / 8. ročník / ISSN (on-line) 2694-7226
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21004. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a za obsah inzerce.Partneři projektu