This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů 2016

Originální název:
Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů

Datum vydání: 10/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 116

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Publikace přináší souhrnnou informaci o nejdůležitějších sděleních týkajících se karcinomů gastrointestinálního traktu, genitourinárních nádorů, karcinomu prsu, gynekologických malignit, nádoru plic a melanomu. Prezentace zazněly na kongresu Americké společnosti klinické onkologie, který proběhl ve dnech 3.–7. června 2016 v Chicagu.Tiráž

Vydavatelství: We Make Media, s. r. o. | IČO: 276 566 24 | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz | Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
ISBN: 978 – 80 – 87339 – 23 – 7 | Vyšlo: říjen 2016

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě je bez souhlasu vydavatelství zakázáno.
Vychází 1 x ročně | 2. ročník | V publikaci byly s povolením Americké společnosti klinické onkologie použité texty a fotografie ze zdroje:
http://am.asco.org. Texts and photos from the source http://am.asco.org are used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2016 American Society of Clinical Oncology.Partneři projektu