This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů 2015

Originální název:
NOVINKY Z LETOŠNÍHO NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ

Datum vydání: 09/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 96

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Publikace přináší souhrnnou informaci o nejdůležitějších přednáškách týkajících se karcinomů gastrointestinálního traktu, genitourinárních nádorů, karcinomu prsu, nádoru plic, melanomu a rovněž sdělení přednesených v rámci pacientské sekce. Prezentace zazněly na kongresu Americké společnosti klinické onkologie, který proběhl ve dnech 29. května – 2. června 2015 v Chicagu.Tiráž

Vydavatel separátku: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz | Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | ISBN: 978-80-87339-20-6

V publikaci byly se svolením ASCO® použity texty a fotografie ze zdroje http://am.asco.org. Texts and photos from the source http://am.asco.org are used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2015 American Society of Clinical OncologyPartneři projektu