This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání diabetologů 2017

Originální název:
Novinky z letošního nejvýznamnějšího evropského setkání diabetologů

Datum vydání: 10/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 56

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Publikace přináší souhrnnou informaci o nejdůležitějších sděleních přednesených na nejvýznamnějším evropském setkání diabetologů, které proběhlo ve dnech 11.–15. září 2017 v Lisabonu.Obsah

Setkání evropských diabetologů
Zdeněk Rušavý
 
Nové perspektivy farmakoterapie na EASD 2017
Štěpán Svačina
 
Vliv exenatidu podávaného jednou týdně na kardiovaskulární příhody u pacientů s diabetem 2. typu
Holman RR, Bethel MA, Mentz RJ, Thompson VP, Lokhnygina Y, Buse JB, Chan JC, Choi J, Gustavson SM, Iqbal N, Maggioni AP, Steven P, Marso SP, Öhman P, Pagidipati NJ, Poulter N, Ramachandran A, Zinman B, Hernandez AF, za studijní skupinu EXSCEL
 
Novinky v léčbě diabetu mellitu 2. typu
Terezie Pelikánová
 
Design a vstupní charakteristiky účastníků v klinickém hodnocení kardiovaskulárních účinků inkretinu na výskyt kardiovaskulárních příhod při týdenní aplikaci dulaglutidu u diabetu (REWIND – Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes)
Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, Probstfield J, Riddle MC, Rydén L, Xavier D, Atisso CM, Avezum A, Basile J, Chung N, Conget I, Cushman WC, Franek E, Hancu N, Hanefeld M, Holt S, Jansky P, Keltai M, Lanas F, Leiter LA, Lopez-Jaramillo P, Cardona-Munoz EG, Pirags V, Pogosova N, Raubenheimer PJ, Shaw J, Sheu WH, Temelkova-Kurktschiev T; zkoušející hodnocení REWIND
 
Závažná hypoglykemie, kardiovaskulární účinky a úmrtí – zkušenosti z klinického hodnocení LEADER
Zinman B1, Marso SP2, Christiansen E3, Calanna S3, Rasmussen S3, Buse JB4 za řídící výbor klinického hodnocení LEADER a zkoušející
 
Protizánětlivá léčba canakinumabem při aterosklerotickém onemocnění
Ridker PM, Everett BM, Thuren T, MacFadyen JG, Chang WH, Ballantyne C, Fonseca F, Nicolau J, Koenig W, Anker SD, Kastelein JJP, Cornel JH, Pais P, Pella D, Genest J, Cifkova R, Lorenzatti A, Forster T, Kobalava Z, Vida-Simiti L, Flather M, Shimokawa H, Ogawa H, Dellborg M, Rossi PRF, Troquay RPT, Libby P, Glynn RJ; CANTOS Trial Group
 
Novinky v péči o pacienty s diabetem mellitem 1. typu a nové technologie
Tomáš Pelcl
 
Diabetic Foot Study Group neboli o syndromu diabetické nohy
Alexandra Jirkovská
 
Výzkum vlivu liraglutidu na vředy diabetické nohy u pacientů s diabetem 2. typu a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod – výsledky klinického hodnocení LEADER
Dhatariya K1, Bain SC2, Prafiey RE3, Buse JB4, Simpson R5, Tarnow L6, Stellfeld M7, Kaltoft MS7 a Tornoe K7, za řídící výbor klinického hodnocení LEADER a zkoušející
 
Kardiovaskulární studie v diabetologii
Martin Haluzík
 
Účinnost a bezpečnost přípravku degludeK v porovnání s glarginem u osob s diabetem 2. typu
Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pieber TR, Pratley RE, Haahr PM, Lange M, Brown-Frandsen K, Moses A, Skibsted S, Kvist K, Buse JB, za studijní skupinu DEVOTE
 
Účinek canagliflozinu na biomarkery kardiovaskulárního stresu u starších pacientů s diabetem 2. typu
Sattar N1, Januzzi JL2, Butler J3, Jarolim P4, Vijapurkar U5, Merton KW6, Ren J6, Canovatchel W5, Desai M5, Davies MJ6
 
Vliv pioglitazonu na četnost mrtvice – analýza databáze reálných případů
Morgan CL1, Inzucchi S2, Jenkins-Jones S1, Puelles J3, Currie C1
 
Mikrovaskulární komplikace
Jan Škrha jr.
 
Diabetes mellitus v těhotenství
Kateřina Anderlov
 
Mozková regulace glykemie, mozek a fyzické aktivity
Zdeněk Rušavý
 
Agonizmus receptoru pro GLP-1 udržuje při Alzheimerově chorobě metabolizmus parahippocampální glukózy
M. Gejl1, B. Brock2, L. Egefjord1, K. Vang2, A. Gjedde3, J. Rungby3
 

Tiráž

Vydavatelství: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2,
Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Pavla Veškrnová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | ISBN: 978-80-87339-34-3 | Vyšlo: říjen 2017

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě je bez souhlasu vydavatelství zakázáno | 1. vydáníPartneři projektu