This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 2/2022 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 09/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Autorka editorialu tohoto čísla se zamýšlí nad personalizovanou onkologií s tím, že nespočívá pouze v molekulární genetice a cílené léčbě, ale je zaměřená především na pacienta. Vyplývá to i z první kazuistiky pacienta s velmi vzácným neuroendokrinním nádorem – VIPomem, v jejíž diskuzní části jsou probrány jeho terapeutické možnosti. Také druhý případ prezentuje individuální přístup k pacientovi, tentokrát s vícečetnými nádorovými onemocněními. Individuální úpravu terapie prezentuje i popis třetího případu u pacientky s generalizovaným neuroendokrinním nádorem ilea a intolerancí chemoterapie dakarbazinem.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 3× ročně ¦ 7. ročník ¦ ISSN (tisk): 2533-5227, ISSN (on-line): 2694-7374
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702.Partneři projektu