This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 06/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní slovo prvního čísla roku 2021 časopisu Neuroendocrine Tumors News si pro Vás připravila MUDr. Eva Sedláčková, MBA. V tomto čísle si můžete přečíst také článek o nádorové multiplicitě u pacientky s neuroendokrinním nádorem od MUDr. Beatrix Bencsikové, Ph.D., a dále Vás čeká kazuistika na téma Xermelo tbl u pacienta s NET ilea od MUDr. Dagmar Molendové. Další kazuistika je zaměřena na akromegalie a cíle léčby a připravil ji MUDr. Karel Starý s kolektivem. MUDr. Hana Švébišová, Ph.D., se pak věnovala léčbě pacientky s neuroendokrinním nádorem slinivky břišní. Číslo uzavřela MUDr. Eva Sedláčková, MBA, která se zabývala otázkou, zda jsou somatostatinová analoga používaná v terapii neuroendokrinních nádorů vzájemně zaměnitelná.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Zavadilová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 3× ročně ¦ 6. ročník ¦ ISSN (tisk): 2533-5227, ISSN (on-line): 2694-7374
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702Partneři projektu