This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 2/2021 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 11/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Podzimní vydání MDSN v roce 2021 opět přineslo řadu zajímavých článků. Prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D., do něj sepsal review s názvem Mutace u pacientů s MDS a jejich využití pro klinickou praxi. Dále si pak kolektiv autorů v čele s doc. RNDr. Zuzanou Zemanovou, CSc., připravil původní práci o klinickém významu rozsahu del(5q) u nemocných s MDS. Toto vydání časopisu pak zakončila doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D., s příspěvkem o tom, jak v reálné klinické praxi přistupovat k nemocným s chronickou myelomonocytární leukemií.Obsah

Editorial
Anna Jonášová, Tomáš Stopka
 
Mutace u pacientů s MDS a jejich využití pro klinickou praxi
Tomáš Stopka
 
Klinický význam rozsahu del(5q) u nemocných s MDS
Zuzana Zemanová1, Nikola Šejgunovová1, Karla Svobodová1, Halka Lhotská1, Denisa Vidláková1, Tatiana Aghová1, Libuše Lizcová1, Silvia Izáková1, Kyra Michalová1, Iveta Mendlíková2, Šárka Ransdorfová2, Lucie Hodaňová2, Lenka Pavlištová2, Monika Beličková2, Jana Březinová2, Jaroslav Čermák2, Tomáš Stopka3, Anna Jonášová3
 
Jak v reálné klinické praxi přistupovat k nemocným s chronickou myelomonocytární leukemií (CMML)
Anna Jonášová
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 27656624 ¦ Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předsedkyně redakční rady: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Židoňová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně / 9. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2336-1093, ISSN (on-line vydání): 2694-7307
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049.

Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a obsah inzerátů.Partneři projektu