This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 2/2013 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 11/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Tématy čísla jou význam vyšetření TP53 v léčbě MDS, regulace megakaryopoezy, patofyziologie MDS, demetylační terapie a role cytokiny-indukované diferenciace. Kazuistika popisuje léčbu pacientky s nepříznivým karyotypem a mutací TP53.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Anna Jonášová | Členové redakční rady: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 3x ročně / 1. ročník / ISSN 2336-1093 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049Komerce

Partneři projektu