This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 1/2024 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 06/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První článek přináší nové informace a zajímavý rozbor významu MDS mutací. Prof. Stopka v něm probírá jednotlivé skupiny mutovaných genů a snaží se čtenáři přiblížit jejich biologický význam. Porozumění patofyziologii porušených buněčných a subcelulárních mechanismů, týkající se neschopnosti bránit se nádorovým onemocněním, je více než aktuální otázkou současného výzkumu na poli MDS. Dr. Sotáková předkládá velmi dobře zpracovaný literární přehled týkající se nové WHO klasifikace se zaměřením na MDS/MPD, především na chronickou myelomonocytární leukemii. Souhrn všech loňských novinek týkajících se MDS, zvláště pak ze setkání amerických hematologů ASH, připravila doc. Jonášová. Poslední prací je krátký, výstižný a užitečný souhrn dr. Červinka o nové, stále dosti mysteriózní, ale jistě velmi nebezpečné jednotce označované jako VEXAS syndrom.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 27656624 ¦ Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předsedkyně redakční rady: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.,
doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Alena Palčová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2× ročně / 12. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2336-1093, ISSN (on-line vydání): 2694-7307
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a obsah inzerátů.Partneři projektu