This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 04/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První sdělení tohoto čísla se věnuje populární tematice doplňků stravy u nemocných s myelodysplastickým syndromem. Následující článek se týká nádorové buňky, metabolizmu a zajímavých enzymů IDH1,2, 3. Seznámíme vás také s výsledky studie TELESCO zabývající se chelatační terapií deferasiroxem, či s morfologií a významem eozinofilů za fyziologických a patologických stavů. Závěrečná kazuistika přináší zkušenosti s chronickou myelomonocytární leukemií s prstenčitými sideroblasty.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 27656624 ¦ Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předsedkyně redakční rady: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.,
doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně / 8. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2336-1093, ISSN (on-line vydání): 2694-7307

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a obsah inzerátů.Komerce

Partneři projektu