This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 1/2014 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 06/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Objednat předplatné


Anotace

V čísle najdete review týkající se kliniky, patogeneze a terapie MDS lenalidomidem, přehled indikací k transplantaci krvetvorných buněk a poznámky k diferenciační terapii 5-azacytidinem.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předsedkyně redakční rady: MUDr. Anna Jonášová | Členové redakční rady: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 2336-1093 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049Partneři projektu