This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 2/2017 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 11/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Review hodnotí bezpečnost a tolerabilitu DMF a fingolimodu v léčbě RS, studie se zabývá hladinami interleukinu-8 v séru a likoru pacientů s RS, další příspěvek informuje o 4. modulu Neurofarmakologické akademie, kazuistika demonstruje možnost časné eskalace léčby na DMF, poslední příspěvek přináší novinky z kongresů ECTRIMS a ACTRIMS.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz,
Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 3. ročník / ISSN 2464-5389 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323Partneři projektu