This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 07/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Přehledový článek shrnuje informace o farmakovigilanci nových léčivých přípravků v terapii RS. Užitečností likvorových markerů zánětu v diagnostice RS se zabývá studie prezentovaná v dalším článku. Kazuistika se týká diferenciální diagnostiky míšní léze. S novinkami ze studí prezentovaných na kongresu AmericanAcademy of Neurology seznamuje poslední příspěvek.Přehledový článek shrnuje informace o farmakovigilanci nových léčivých přípravků v terapii RS. Užitečností likvorových markerů zánětu v diagnostice RS se zabývá studie prezentovaná v dalším článku. Kazuistika se týká diferenciální diagnostiky míšní léze. S novinkami ze studí prezentovaných na kongresu AmericanAcademy of Neurology seznamuje poslední příspěvek.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.,
prim.  MUDr. Marta Vachová, MUDr. Eva Meluzínová ¦ Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz,
Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 2464-5389 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323Partneři projektu