This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 2/2023 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 11/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 44

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V prvním článku dr. Tichá představuje kladribin, reprezentatnta tzv. selektivní imunorekonstituční léčby, jejímž principem je redukce počtu, repopulace a rekonstituce lymfocytů s obnovením funkcí imunitního systému. Léčba kladribinem nepřináší riziko indukce sekundárních autoimunitních onemocnění ani oportunních infekcí. Druhou část článku Současné postavení autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk v terapii roztroušené sklerózy představují dr. Zimek a prof Hartung a Alice Willison z Düsseldorfu. Okrelizumab se svou vysokou účinností, ale i výbornou adherencí a perzistencí nachází využití jak u pacientů předléčených, tak u pacientů terapeuticky naivních. Vzhledem k přepokládanému mechanismu trvalé imunosuprese vedoucí ke zhoršení imunity, je však třeba pacienty bedlivě sledovat a pravidelně přehodnocovat terapeutickou strategii. Na to ve svém článku upozorňují dr. Šťastná a Dana Horáková. Dr. Elišák referuje o ofatumumabu, jeho odlišnostech oproti dalším monoklonálním protilátkám proti CD20 lymfocytům, diskutuje jeho postavení mezi dalšími léky a probírá možnosti jeho užití ve specifických situacích a u vybraných skupin pacientů. Kouření zvyšuje pravděpodobnost vzniku roztroušené sklerózy, zhoršuje a urychluje její průběh a snižuje účinek řady léků včetně léčby biologické. Zhoršuje i psychické zdraví a způsobuje řadu komorbidit. Prof. Králíková upozorňuje na potřebu motivace nemocných k léčbě závislosti na tabáku, která by měla být standardní součástí neurologické péče podle časových možností lékaře alespoň v krátké formě.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Alena Palčová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 9. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323.Partneři projektu