This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2022 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 05/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První číslo časopisu Multiple Slerosis News v roce 2022 úvodním slovem zahájil MUDr. Jiří Piťha. Po něm následuje rozhovor s prof. MUDr. Evou Kubala Havrdovou, CSc., FCMA, který vedl prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA. Dále v tomto čísle najdete review od MUDr. Martina Elišáka, Ph.D., jenž se zaměřil na novinky v léčbě roztroušené sklerózy během těhotenství a kojení. Ofatumumabu – vysoce účinné terapii relaps-remitentní roztroušené sklerózy dostupné v I. linii se věnovala dvojice autorů MUDr. Simona Halúsková a prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN. O srovnání celkové účinnosti a perzistence léčby perorálním kladribinem a jinými perorálními léky modifikujícími průběh onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou a výsledcích studie GLIMPSE psal MUDr. Radek Ampapa. Roztroušenou sklerózu a sarkoidózu u ženy narozené v roce 1982 popsali ve své kazuistice MUDr. Pavel Potužník, Ph.D., a MUDr. Marek Peterka. Číslo uzavřel MUDr. Dalibor Zimek s článkem nazvaným Highlights z ECTRIMS 2021.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Židoňová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2× ročně ¦ 8. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323.Partneři projektu