This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 03/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle vás v úvodu seznámíme s prof. Gavinem Giovannonim. V dalších příspěvcích se budou prolínat neurologická a imunologická témata. Aktuálně jsou zařazena doporučení Výboru sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP týkající se očkování proti viru SARS-CoV-2. Klinický komentář se věnuje vzácným vedlejším účinkům alemtuzumabu. Další příspěvek se zabývá aplikací fremanezumabu v léčbě migrény u RS. Review seznamuje s možnostmi kanabinoidů u RS. Přínosný je také komentář k abstraktu na téma přerušení terapie DMDs u pacientů s inaktivním onemocněním RS starších 50 let. Závěrečný článek přináší novinky z kongresu ACTRIMS-ECTRIMS, který se vzhledem k pandemické situaci konal v září 2020 ve virtuální podobě.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

¦ Vychází 2x ročně ¦ 8. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323Partneři projektu