This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 48

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Multiple Sclerosis News najdete aktuální článek věnovaný vztahu onemocnění covid-19 a roztroušené sklerózy, který napsali prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, a professor Hans-Peter Hartung, MD, FRCP, FEAN, FAAN, FANA. Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., se v přehledovém článku zamýšlí nad tím, jestli si „imunorekonstituční“ terapie roztroušené sklerózy zaslouží své pojmenování. Dále jsou zde k přečtení dvě kazuistiky: MUDr. Monika Škutová a její spolupracovníci popsali případ použití vysokodávkované chemoterapie s autologní transplantací krvetvorby u pacientky s maligním průběhem roztroušené sklerózy a doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., s kolegy nastínil průběh léčby vysoce aktivní relaps/remitentní roztroušené sklerózy okrelizumabem po selhání alemtuzumabu. V tomto čísle najdete rovněž představení nových členů redakční rady a zprávu z 15. olomouckého neuroimunologického sympozia od MUDr. Zuzany Rous, Ph.D., a MUDr. Mgr. Matouše Rouse.



Obsah

Představujeme vám…
 
Představujeme vám…
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Vojtěch Thon
 
No evidence of disease activity (NEDA) analysis by epochs in patients with relapsing multiple sclerosis treated with ocrelizumab vs interferon beta-1a
Eva Havrdová, Douglas L Arnold, Amit Bar-Or, Giancarlo Comi, Hans-Peter Hartung, Ludwig Kappos, Fred Lublin, Krzysztof Selmaj, Anthony Traboulsee, Shibeshih Belachew, Iain Bennett, Regine Buffels, Hideki Garren, Jian Han, Laura Julian, Julie Napieralski, Stephen L Hauser, Gavin Giovannoni
 
Roztroušená skleróza a covid-19
Jan Mareš1, Hans-Peter Hartung2
 
„Imunorekonstituční“ terapie v léčbě nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, jsme oprávněni ji takto nazývat?
Jan Krejsek
 
Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací krvetvorby u pacientky s maligním průběhem roztroušené sklerózy mozkomíšní od počátku nemoci
Monika Škutová1, Pavel Hradílek1, Olga Zapletalová1, David Zeman1, 2, Zdeněk Kořístek3, Jaroslav Havelka4
 
Vysoce aktivní relaps/remitentní roztroušená skleróza a okrelizumab po selhání léčby alemtuzumabem
Martin Vališ1, Zbyšek Pavelek1, Pavel Ryška2, Simona Halúsková1
 
15. olomoucké neuroimunologické sympozium 2019
Zuzana Rous, Matouš Rous
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Simona Smithová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně ¦ 7. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 2464-5389, ISSN (on-line vydání): 2694-7285
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22323



Partneři projektu